Kontakt museet

Museet har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 9.00 - 16.00 på hverdage.

Det Nationalhistoriske Museum

Frederiksborg Slot

3400 Hillerød

Telefon: 4826 0439

Telefax: 4824 0966

E-mail: dnm@dnm.dk


Mette Skougaard

Direktør

ms@dnm.dk

 

Mette Carstensen

Chefsekretær

Dir. tlf. 4820 1432

mc@dnm.dk

 

Thomas Lyngby

Museumsinspektør

Dir. tlf. 4820 1434

tl@dnm.dk

 

Erik Westengaard

Museumsinspektør, chef for drift og sikring
Dir. tlf. 4820 1442

ew@dnm.dk

  
Helene Kjærbøl
Registrator, museumsinspektør

Dir. tlf. 4820 1438

hk@dnm.dk

 
Emma Nielsen

Formidlingsmedarbejder

Dir tlf. 4820 1444

 

Betina Davison

Assistent, forkontor

Dir. tlf. 4820 1430

Undervisning
Dir. tlf. 4820 1440
studenter@dnm.dk
 

Bogholderi

Dir. tlf. 4820 1433

bogholderi@dnm.dk

  

Fotosalg
Lise-Lotte Braun Jacobsen
Dir. tlf. 4820 1445

foto@dnm.dk

 

Teknikere

teknik@dnm.dk

 

Billetkassen

Dir. tlf. 4820 1447

billetkassen@dnm.dk

 

Museumsbutikken

Dir. tlf. 4820 1454

butik@dnm.dk