Museets fotosalg

Det Nationalhistoriske Museums billedarkiv omfatter ca. 25.000 fotografiske optagelser. Museet tilbyder salg af billedmateriale til privatpersoner, offentlige institutioner og virksomheder. Fotosalget omfatter også arkivfotos og nyoptagelser af malerier og genstande i museets eje. Digitale filer kan leveres i såvel TIFF (300/600 dpi) som JPEG. Vær opmærksom på, at ekspeditionstiden forlænges i forbindelse med bestilling af nyoptagelser.

Henvendelse per e-mail skal sendes til Lise-Lotte Braun Jakobsen på foto@dnm.dk. Telefoniske henvendelser skal ske på telefonnummer 48 20 14 45. Fotosalget er åbent tirsdag - fredag.

Anvendelsesformål, faktureringsadresse og leveringsadresse (såfremt de to adresser ikke er identiske), samt et EAN nr. ved elektronisk fakturering, skal oplyses ved bestillingen.

 
 
Prisliste
 
 
sort/hvid
 
 
farve
 

  

Anvendes til dagblade,
tidsskrifter, bøger,
undervisningsmaterialer,
CD-ROM, hjemmeside
 
Mindre billeder (300 dpi)
Forsider (600 dpi)
 
 
 
400,-
1.400,-
 
 
 
832,-
1.832,-
 
 
 

Anvendes til genoptryk
 
 
Mindre billeder
Forsider
 
200,-
700,-
 
416,-
916,-
 
Anvendes til reklame
eller fremvisning
 
 
Reklame, landsdækk.
TV, dagblad, ugeblad
 
 
3.000,-
 
 
 
3.000,-
 
 
 
Filmoptagelse på slottet
 
 
(efter særlig aftale)
 
 
25.000,-
 
 
25.000,-
 
 
Anden anvendelse
 
 
(må ikke reproduceres)
 
 
200,-
 
 
400,-
 
 
Nyoptagelse
 
 
(ekstra service, beløbet lægges
 til de ordinære priser) 
 
 
 
 
640,-
 
 

Priserne er eksklusive moms.

 
 
Reproduktionsbetingelser

1. Det bestilte billemateriale skal gengives ubeskåret og ubearbejdet. For anden grafisk brug kontakt museets fotoadministration.

2. De oplyste informationer om billederne som fx kunstner, værktitel og datering samt fotografens navn skal anføres ved brug. Derudover skal det tydeligt fremgå, at billederne tilhører Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot
 
3. Billedmaterialet må ikke videregives, kopieres eller anvendes til andet formål end det aftalte.
 
4. Et eksemplar af den publikation, hvori billedmaterialet forekommer skal ved udgivelsen vederlagsfrit sendes til Det Nationalhistoriske Museum.

5. Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i forbindelsen med udarbejdelse af den publikation, reproduktion o.l., som billedmaterialet skal anvendes til. Alle bestilte digitale gengivelser skal slettes efter brug, medmindre der er truffet anden aftale med museet.
 

6. Hvis det rekvirerede billedmateriale skal anvendes på internettet f.eks. i e-bog eller på hjemmeside, er det kundens ansvar at kopisikre det i en ikke-reproducerbar opløsning.

 
7. Ved genoptryk af museets billedmateriale betales et nyt reproduktionsgebyr. Kontakt da fotosalget.