Museets fotosalg

Det Nationalhistoriske Museums billedarkiv omfatter ca. 25.000 fotografiske optagelser. Museet tilbyder salg af billedmateriale til privatpersoner, offentlige institutioner og virksomheder. Fotosalget omfatter også arkivfotos og nyoptagelser af malerier og genstande i museets eje. Digitale filer kan leveres i såvel JPEG (300 dpi) samt TIFF. Vær opmærksom på, at ekspeditionstiden forlænges i forbindelse med bestilling af nyoptagelser.

Henvendelse per e-mail skal sendes til foto@dnm.dk. Telefoniske henvendelser skal ske på telefonnummer 48 20 14 44. Fotosalg er åbent to dage om ugen.

Faktureringsadresse og leveringsadresse (såfremt de to adresser ikke er identiske), samt et EAN nr. ved elektronisk fakturering, skal oplyses ved bestillingen.

 
 
Prisliste
 
 
sort/hvid
 
 
farve
 

  

Anvendes til dagblade,
tidsskrifter, bøger,
undervisningsmaterialer,
CD-ROM, hjemmeside
 
Mindre billeder
Forsider
 
 
 
400,-
1.400,-
 
 
 
832,-
1.832,-
 
 
 

Anvendes til genoptryk
 
 
Mindre billeder
Forsider
 
200,-
700,-
 
416,-
916,-
 
Anvendes til reklame
eller fremvisning
 
 
Reklame, landsdækk.
TV, dagblad, ugeblad
 
 
3.000,-
 
 
 
3.000,-
 
 
 
Filmoptagelse på slottet
 
 
(efter særlig aftale)
 
 
25.000,-
 
 
25.000,-
 
 
Anden anvendelse
 
 
(må ikke reproduceres)
 
 
200,-
 
 
400,-
 
 
Nyoptagelse
 
 
 
 
 
 
 
1232,-
 
 

Disse priser er uden moms, 25 % - som skal lægges til prisen i Danmark. Dog ikke for lande i EU samt udenfor.

 
 
Reproduktionsbetingelser

1. Det bestilte billemateriale skal gengives ubeskåret og ubearbejdet. For anden grafisk brug kontakt museets fotoadministration.

2. De oplyste informationer om billederne som fx kunstner, værktitel og datering samt fotografens navn skal anføres ved brug. Derudover skal det tydeligt fremgå, at billederne tilhører Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot
 
3. Billedmaterialet må ikke videregives, kopieres eller anvendes til andet formål end det aftalte.
 
4. Et eksemplar af den publikation, hvori billedmaterialet forekommer skal ved udgivelsen vederlagsfrit sendes til Det Nationalhistoriske Museum.

5. Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i forbindelsen med udarbejdelse af den publikation, reproduktion o.l., som billedmaterialet skal anvendes til. Alle bestilte digitale gengivelser skal slettes efter brug, medmindre der er truffet anden aftale.
 

6. Hvis det rekvirerede billedmateriale skal anvendes på internettet f.eks. i e-bog eller på hjemmeside, er det kundens ansvar at kopisikre det i en ikke-reproducerbar opløsning.

 
7. Ved genoptryk af museets billedmateriale betales et nyt reproduktionsgebyr.