Guldalderen i Danmark

Forelæsningsrække om Søren Kierkegaard og hans tid, arrangeret i samarbejde mellem Det Nationalhistoriske Museum og Folkeuniversitetet i Aarhus. Forelæsningerne finder sted i AU Campus Emdrup, bygning D, lokale D174 (undtagen forelæsningen 25/5, der finder sted på DNM). Pris: 680 kr. Studerende 460 kr.
 
 
Mandag 15/04:
Danmark bliver et lille fattigt land. Fra florissant handel til englandskrige og statsbankerot.
Museumsinspektør ved Det Nationalhistoriske Museum Søren Mentz
 
Mandag 22/04:
Kærlighed til fædrelandet.
Museumsinspektør ved Det Nationalhistoriske Museum Thomas Lyngby
 
Mandag 29/04:
Romantikken kommer til Danmark. Adam Oehlenschläger og den danske guldalder.
Museumsdirektør ved Det Nationalhistoriske Museum Mette Skougaard
 
Mandag 06/05:
Søren Kierkegaard.
Cand.phil. Peter Tielst
 
Mandag 13/05:
Den heibergske familie.
Cand.phil. i historie Marianne Philipsen
 
Lørdag 25/05:
Guldalderen på Det Nationalhistoriske Museum.
Omvisning i guldalderperioden. Mødested: Museets forhal. Klokken 14.30 - 15.30
 
Alle mandage kl. 19.30 til 21.15.
Hent hele programmet på Folkeuniversitetets hjemmeside.